سلامت

 خواص فیزیکی و شیمیایی نو کلئیک اسیدها


 خواص فیزیکی و شیمیایی نو کلئیک اسیدها

نکات کلیدی

پایداری نوکلئیک اسیدها : اگر به نظر میرسد که ساختار رشته های دوبل DNA و RNA  بوسیله پیوند هیدروژنی محکم میگردند ، اما این چنین نیست با ندهای هیدروژنی بای جفت شدن بزها مخصوص هستند ، اما پایداری مار پیچ نوکلئیک اسید نتیجه اثر متقابل آب گریزی و دو قطبی ـ دو قطبی بین جفت  بازهای آلی میباشد .

اثر اسید : وضعیت بسیار اسیدی ممکن است باعث تجزیه نوکلئیک اسیها به اجزایشان شود : بازها قند و فسفات اسیدهای ضعیف سبب هیدرولیز پیوند بازهای پودینی گلیکوزیلی تا اسید بدون پودین بدست آید شرایط شیمیایی پیچیده برای انتقال بازهای ویژه توسعه داده شده است و اساس توالی شیمیایی DNA است .

اثر قلیا  : PH بالا DNA و RNA  را تخریب میکند بوسیله تغییر در وضعیت تاتو مری بارها و قطع بازهای هیدروژنی  ویژه RNA  همچننی مشکوک به  هیدرولیز در PH بالا بوسیله شرکت در  OM-Z  در فرایند شکستگی درون مولکولی ستون فقودی استر میباشد .

بعضی از ترکیبات شیمیایی مانند دوره و فرمامید میتوانند DNA و RNA   را در RM طبیعی بوسیل قطع نیروی آب گریزی بین بازهای آلی تخریب کنند .

چسبندگی : DNA خیلی دراز و نازک است و محلولهای DNA یک چسبندگی بالایی دارند مولکوهای DNA دراز مستعد شکستگی در یک محلول از طریق لرزش میباشند این پروسه ها میتوانند برای تولید DNA با یک طول متوسط و مشخص استفادع شود .

چگالی  شناوری :

DNA دارای چگالی حدود میباشد و میتواند آنالیز شود خالص شود بوسیله قابلیتش در متعادل کردن در چکالی شناوری اش در یک شیب چگالی کلراید

The post  خواص فیزیکی و شیمیایی نو کلئیک اسیدها appeared first on توتیا.منبع

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن